Modelářský slovník


Modelářský slovníček

Modeláři i výrobci modelů a modelářských potřeb používají značné množství slangových výrazu a zkratek.  Pro laika ale i zarytého modeláře není občas jednoduché se v tomto nepřeberném množství výrazů vyznat. Zde vám nabízíme přehled nejpoužívanějších zkratek a pojmů, se kterýmy se při modelařině můžete setkat. Tato sekce bude neustále doplňována a rozšiřována o další nové výrazy.

Zkratky

A  
A/C  Aircraft – letadlo 
A/D Aerodrome – letiště 
ABC Typ konstrukce modelářského motoru. Aluminium, Brass, Chrome. Hliníkový píst a mosazná chromovaná vložka. 
ARC Almost Ready to Cover – připravený k potažení. Označení stupně předzpracování stavebnice. Model postavený, ale nepotažený. Vyžaduje potažení, provedení povrchové úpravy a instalaci rádia. 
ARTF, ARF Almost Ready to Flight – neboli téměř připraveno k letu. Model má již hlavní části hotové, nicméně model je potřeba ještě dokončit – například osadit ještě elektronikou, dolepit drobné části nebo například slepit k sobě poloviny křidla. Modely ARTF jsou vhodné pro pokročilejší modeláře.
ARTR, ARR Almost Ready to Run – neboli téměř připraveno k provozu. Model má již hlavní části hotové, nicméně model je potřeba ještě dokončit – například osadit ještě elektronikou, dolepit drobné části. Modely ARTR jsou vhodné pro pokročilejší modeláře.
ATL Asymetrický trim plynu. 
ATV Nastavení dráhy serva. Servo se normálně pohybuje přímo úměrně délce řídícího impulsu. Některé vysílače umožňují změnu této závislosti. Také některá digitální serva umožňují změnit tuto závislost.
B  
BB Ball Bearing – kuličková ložiska serva. 
BEC Obvod umožňující napájení přijímače a serv z pohonného akumulátoru. 
C  
C/L Center line – osa dráhy 
D  
D/R Dual Rate – dvojité výchylky.  
DLG Discus Launched Gliders – kruhovým hodem startované větroně. 
DME Distance Measuring Equipment – měřič vzdálenosti. 
DPSI Proudový rozdělovač napájení silných serv pro velké modely. 
DSC Direct Servo Control – přímé řízení serv po kabelu – diagnostický režim. 
DSP Digital Signal Processing – filtrování vstupního signálu, vyhodnocuje správnost   přicházejícího signálu a snaží se odstranit rušící signály. Špatné impulsy vyřazuje a   krátkodobě maskuje.
E  
EDF Electric Ducted Fan – elektromotorem poháněné dmychadlo. 
EFCS Electronic Flight Control Systém – systém řízení letadla, kdy mezi řídícími pákami a kormidly letadla je vložena elektronika, která koriguje pilotní zásahy.
EPA End Point Adjustment – nastavení koncové polohy. Určuje, v jaké koncové poloze bude servo při plné výchylce kniplu vysílače. 
EXP Exponencionální výchylky – toto nastavení umožňuje zmenšit citlivost ovládání   kolem neutrální polohy serva. 
F  
FPV First Person View – zkratka používaná v modelářství v souvislosti s fotografováním nebo filmováním z modelu. 
FRC Fiber Reinforced Composites – vlákny vyztužený kompozit 
G  
GPS Global Positioning Systém – systém družic na oběžné dráze, příjmem jejichž signálu (vždy několika najednou) lze určit polohu na Zemi
H  
HLG Hand Launched Gliders – hodem rukou startované větroně.
HPA Human Powered Airplane – letadlo poháněné lidskou silou. 
I  
IPD Intelligent Pulse Decoding – inteligentní dekódování pulsů. Procesor přijímače se snaží hodnotit přijímaný signál a poškozenou informaci odmítne.
IPR Intelligent Power Reduce – systém inteligentního snižování výkonu při vyčerpání akumulátoru. 
K  
KIT Modely s tímto označením je třeba dodělat. Většinou se jedná např. osazení elektronikou. Takové modely mají mnohdy také méně příslušenství (vysílač, pohonné baterie, atd). Modely KIT jsou vhodné pro pokročilé modeláře.
KLoM ČR Klub lodních modelářů České republiky
KV Charakteristika elektromotoru – konstanta, otáčky na Volt. 
M  
ME Mistrovství Evropy
MG Metal Gear – kovová převodová kola serva
MS Mistrovství světa
N  
NS V raketovém modelářství – Newton-sekunda
P  
PCM Pulse Code Modulation – způsob modulování signálu vysílače modelářské soupravy, kdy se informace přenáší zakódovaná do číselných informací. 
PLL Kmitočtová syntéza. Kanál ne kterém rádio pracuje se mění přepnutím a ne výměnou krystalu.
PPM Pulse Position Modulation – způsob modulování signálu vysílače modelářské soupravy, kdy se informace přenáší do posloupnosti pulsů různé délky.
PSS Power Slope Soaring – létání s bezmotorovými modely na svahu. Modely jsou polomakety skutečných motorových letadel – stíhaček, bombardérů a podobně. 
Q  
QPCM Quick PCM – pojem uváděný firmou Hitec – rychlejší reakce serv. 
QR Quick Recovery – rychlé obnovení činnosti po výpadku signálu a jeho obnovení. 
R  
RC Radio Control – neboli cokoliv ovládané rádiem. 
RTF Ready To Flight – neboli připraveno k letu. Takto se označují kompletní sady RC letadel nebo vrtulníků. Model je již vybaven elektronikou a součástí balení je i vysílač. Modely RTF jsou vhodné i pro začátečníky.
RTS Ready To Sail – neboli připraveno k plavbě. Takto se označují kompletní sady RC lodí, které již obsahují kompletní RC výbavu a jsou vhodné i pro začátečníky.
S  
SAL Side Arm Launch – jiný název pro házedla startovaná kruhovým hodem.
SMČR Svaz modelářů České republiky
T  
TSR Transmitter Signature Recognition 
Z  

Pojmy

0.1 C  Způsob udání nabíjecího proudu a tím i rychlosti nabíjení akumulátorů. Nabíjení 0.1 C znamená u akumulátoru o kapacitě 1800 mAh nabíjení proudem 180 mA. Nabíjení 1 C znamená u akumulátoru stejné kapacity nabíjení proudem 1.8 A. 
A  
Acupack, akupak  Akumulátory jsou zpravidla složeny z několika článků v sérii (acupack). Údaje o napětích udávané pro jednotlivý článek je potom třeba vynásobit počtem článků.
Články v akumulátoru se vždy více či méně liší. Mají různý vnitřní odpor, jsou v různém stavu nabití. Vyrábějí se speciální akupaky, ve kterých jsou články vybírány tak, aby byli co nejvíce shodné. Se stářím akumulátoru se rozdíly mezi články zvětšují a může dojít a ke zničení jednotlivého článku v akumulátoru.
Aerodynamické váhy  Zařízení, které měří síly působící v aerodynamickém tunelu na ofoukávaný model.
Aerodynamické zkroucení  Změna úhlu nulového vztlaku podél rozpětí křídla 
Aerodynamický vztlak  Složka výsledné aerodynamické síly ve směru vztlakové osy 
Aeromusical Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené akrobatické halové modely. Akrobatická sestava se létá na hudbu – podobné jako krasobruslení. 
Airbrush  Také Americká retuš. Technologie nanášení barev stříkáním proudem vzduchu. 
B  
Bočení  Posuvný pohyb letadla se složkou rychlosti ve směru jeho příčné osy.
Bohatost směsi  Bohatost směsi je pojem z oblasti motorů. Je to poměr paliva a vzduchu vstupující do spalovacího motoru. Čím je směs bohatší, tím více paliva jde do motoru.Čím je směs méně bohatá, tím méně paliva jde do motoru. Tomu se říká chudá směs. 
Bovden Táhlo v podobě lanka, drátu nebo struny z plastické hmoty vedené v ohebné trubce. 
Butterfly Konfigurace křidélek a vztlakových klapek používaná pro brždění modelu. Křidélka se zvednou obě nahoru a vztlakové klapky dolů.
C  
Celková nosná plocha Celková nosná plocha je dána součtem plochy křídla a vodorovné nebo šikmé ocasní plochy nebo ploch. Pro výpočet se používá plocha kolmého průmětu všech ploch připadajících v úvahu na vodorovnou rovinu, přičemž úhel náběhu každé plochy je nulový.
Centráž Vzdálenost těžiště letadla za náběžnou hranou, vyjádřená zpravidla v procentech délky střední aerodynamické tětivy. 
Cyklování akumulátorů  Několikanásobné vybítí a nabití akumulátoru. 
D  
Default Implicitní nastavení – předem připravené nastavení. 
Delta peak  Jev při nabíjení akumulátorů, kdy před dosažením plného nabití napětí článku na chvíli poklesne. Tohoto poklesu využívají automatické nabíječky k detekci nabitých článků. 
Diagnostický provoz  V diagnostickém režimu lze přijímač propojit s vysílačem kabelem a zkoušet a nastavovat vysílač a táhla v modelu bez toho, aby vysílač   vysílal. Vysílač tedy neruší ostatní létající modely. 
Diferenciace Výchylka kormidla je na jednu stranu větší než na druhou. U      některých kormidel se hodí mít různě velikou výchylku na každou stranu. Například   křidélko se vychyluje nahoru více než dolů. Tomu se říká diferenciace výchylky. 
Diferenciace křidélek Křidélka, jehož úhlové výchylky nahoru a dolu jsou rozdílné 
Drak letadla  Konstrukce letadla bez pohonných jednotek, príslušenství a výstroje 
Drybrush Jedná se o techniku, která se používá na zvýraznění vystouplých detailů a hran. Používá se k tomu skoro úplně vysušená olejová a nebo syntetická barva a nanáší se zpravidla tvrdším plochým štětcem, popřípadě štětcem se zastřiženým vlasem. Použitá barva je většinou velmi světlá, odvozená od základního odstínu kamufláže, aby nevznikl dojem „omrzlého“ povrchu, proto je dobré se vyhýbat bílé a stříbrné barvě na drybrush.
Dual Rate        Dvojité výchylky. Rádio umožňuje nastavit různou velikost výchylek kormidel.   Například pro let vysokou rychlostí se nastaví menší výchylky, pro akrobacii nebo   přistání výchylky velké. Také D/R.
E  
Efektivní stoupání vrtule  Vzdálenost, o kterou postoupí vrtule v osovém směru za jednu otáčku (prakticky). 
Efektivní tah vrtule  Část tahu, která by byla nutná pro let letounu stejnou rychlostí, ale bez vrtule. 
Elektra  Poháněný elektromotorem. Zdrojem energie jsou akumulátory. 
Elevony Řídící plochy na křídle samokřídla nebo delty, které slouží zároveň jako výškovka i křidélka. 
F  
Fading Technika pro ostaření povrchu modelů, tvoří se například nanesením teček různých odstínů olejových barev s následným rozmytím pomocí terpentýnu, či ředidla určeného pro rozředění olejovek. Na povrchu se tak vytvoří šmouhy a „opršení“.
Fail safe  Bezpečný při poruše – nastavení polohy serv, která má být nastavena při ztrátě spojení s vysílačem. Nastavení rádia pro případ poruchy přenosu signálu. Přijímač vyhodnocujepřicházející signál a když po nějakou dobu nedostane signál z vysílače (rušení, vysazení vysílače), nastaví kormidla modelu do předem zvolených poloh. 
Fast charge  Rychlost nabíjení akumulátorů – pomalé nabíjení. Typicky takové nabíjení trvá kolem 5 hodin.
Filtry Dotónování a sjednocení povrchu modelu silně zředěnými syntetickými nebo olejovými barvami v poměru cca 5% barvy a 95% ředidla. Filtry se na modelu provádí několikanásobně pouze navlhčením povrchu silnějším kulatým štětcem. Po zavadnutí filtru, asi po 30 minutách se nanese jiný filtr klidně jiného odstínu. Filtrů je možné na model nanést větší množství a v různých odstínech – povrch se nezaplavuje jako při technice wash, ale pouze se navlhčuje.
FM modulace, AM modulace Způsob přenosu signálu z RC vysílače do přijímače. Vždy je potřeba aby přijímač i vysílač používali stejnou modulaci. Při výběru nové RC soupravy je vhodnější si zvolit FM modulaci, zajistí Vám to kvalitnější přenos signálu a menší riziko rušení od okolních vysílačů. AM soupravy jsou zase ale cenově výhodnější.
Formování akumulátoru  Několik cyklů pomalého nabíjení 0.1C a vybíjení 0.1C. Nabíjení se ukončuje po uplynutí nejméně 16 hodin. Provádí se tak dlouho, až přestane narůstat vybitá kapacita. Zpravidla stačí 3 – 4 cykly. Používá se u nových pohonných akumulátorů. Účelem je dosáhnout stejného stupně nabití u všech článků akumulátoru.
G  
Geometrická štíhlost křídla  Poměr rozpětí křídla k jeho střední hloubce, popř. poměr druhé mocniny rozpětí k ploše křídla 
Governor Snímač a externí mixer (krabička v modelu), snímající otáčky rotoru vrtulníku a ovládáním plynu udržující konstantní otáčky rotoru. 
GPS triangl  Modelářská soutěžní kategorie rádiem řízených polomaket větroňů. Modely jsou vybaveny GPS modulem s přenosem na zem a létá přelet po trojúhelníkové trati. 
Gumicuk Šňůra s gumou na které se vlekají větroně.
Gumový motor Motor, jehož energie se získává zkrucováním nebo napínáním vláken z pružného materiálu.
Gyroskop Gyroskop je elektronické zařízení, které je schopno reagovat na změnu polohy RC heli vůči světovým stranám působením vnějších vlivů – např. větru. Poletí-li RC vrtulník bez gyroskopu a foukne do něj vítr zleva, stočí se kolem svislé osy nalevo a změní tak směr letu. Pokud je takový RC model ale vybaven gyroskopem, gyroskop na tuto změnu zareaguje a bez vědomí pilota natočí RC vrtulník proti tahu větru – srovná ho tak, že je zachovám přímý let a pilot tuto změnu ani nezaregistruje – vše se totiž děje velmi rychle. Pokud chce ale doleva zatočit sám pilot, gyroskop o tomto příkazu z RC vysílačky „ví“ a změnu směru povolí.
H  
Halový akrobat  Stejná kategorie jako shock-flyer. Model poháněný elektromotorem určený k létání 3D akrobacie. Rozpětí cca 0.8 m, hmotnost do 150g bez akumulátoru. Létá se s ním venku i v hale. Vyroben bývá z desek z pěnového plastu. Trup je zpravidla jen stínový.
Heli Vrtulník
Heli kity vrtulník je smontovaný jen z cca 80 %, tj. je třeba zainvestovat trochu času a smontovat vrtulník (vnitřní kostra je smontovaná, musí se smontovat ocas a nainstalovat elektronika). Kity od KDS bývají dodávány v malém hliníkovém kufru. Ostatní kity – viz. popis u jednotlivých vrtulníků. Součástí kitů běžně nebývá rádio. 
Heli sety Vrtulník je již smontovaný, veškerá elektronika je nainstalovaná a vrtulník je připravený k používání. Součástí kitů je i rádio, takže je možné prakticky vrtulník vytáhnout z krabice a začít létat. začátečníky.
HF modul  Modul do vysílače, který zajišťuje vlastní rádiové vysílání. Výměnou modulu lze měnit pásma, ve kterých vysílač pracuje. 
Hloubka křídla  Vzdálenost průmětů náběžné a odtokové hrany na tětivu profilu v rovině rovnoběžné s rovinou souměrnosti křídla 
Hloubka profilu  Vzdálenost průmětů náběžné a odtokové hrany na tětivu profilu 
Hotliner Rychlý větroň poháněný elektromotorem.
Hydroplán Hydroplán je model letadla, který musí vzlétnout z vody, ale nemusí při ukončení letu na vodu přistát. Před vzletem musí být provedena zkouška schopnosti modelu plavat, při které model musí po dobu jediné minuty plavat na hladině bez vnější pomoci v normální vzletové poloze.
CH  
Chudá směs  Chudá směs je směs vzduchu a paliva vstupující do spalovacího motoru, kdy je ve směsi málo paliva
Chytit se  Slangový výraz pro nalezení termického stoupání. 
I  
Impedance, vnitřní odpor  Určuje výkon článku a provozní životnost. Pokud je z akumulátoru s vysokou impedancí vyžadován velký proud, napětí spadne. U pohonných akumulátorů je tedy požadován co nejnižší vnitřní odpor. Vnitřní odpor akumulátoru se v průběhu vybíjení na rozdíl od vnitřního odporu primárního suchého článku téměř nemění.
J  
Jmenovitá kapacita  Množství elektrického náboje v Ah deklarované výrobcem, které může samostatný článek dodat. (jeden zvýrobců Pb aku deklaruje jmenovitou kapacitu jako množství elektrického náboje, které může samostatný článek dodat v Ah při 5 hodinách vybíjení do konečného napětí 1,0 V při +20 °C) 
K  
Kanál Rádio může vysílat na různých kmitočtech. Kmitočty jsou očíslované a tomu se říká kanál. Rádio může přenášet 2 povely (směrovka/křidélka + výškovka), 3 povely (směrovka/křidélka + výškovka + ovládání motoru), 4 povely (křidélka + výškovka + směrovka + ovládání motoru), 5 povelů (křidélka + výškovka + směrovka + ovládání motoru + klapky) atd. Tomu se říká, že je rádio dvoukanálové, tříkanálové, čtyřkanálové, sedmikanálové atd. Ovládání jednotlivých kanálů může být proporcionální nebo neproporcionální. Typickým příkladem proporcionálního kanálu jsou výškovka, křidélka, směrovka a motor. Zatahování podvozku nebo vypínání vlečného háčku jsou příkladem neproporcionálního kanálu. Počet kanálů se udává u vysílače i přijímače. 7 kanálový vysílač může pracovat se 4 kanálovým přijímačem. Ne vždy když koupíte vícekanálový vysílač budete moci všechny kanály používat. U některých vysílačů budete muset dokoupit do vysílače ještě příslušné ovladače. 
Klonění otáčení letadla kolem jeho podélné osy 
Klopení  otáčení letadla kolem jeho příčné osy 
Kluzák bezmotorové letadlo těžší vzduchu, u něhož je vztlak potřebný k letu vyvozován aerodynamickými silami 
Kmitočet Rádio může vysílat na různých kmitočtech – frekvencích. Kmitočty jsou očíslované a tomu se říká kanál.
Kmitočtová syntéza  ne kterém rádio (vysílač/přijímač) pracuje se mění přepnutím a ne výměnou krystalu.
Kmitočtové pásmo  Rozsah kmitočtů používaný k nějakému účelu. 
Knipl Knipl řídící páka v letadle nebo na vysílači dálkového ovládání. 
Kniplová termika  Letí li větroň – velké letadlo nebo model – vytrimované v ustáleném režimu a naletí-li stoupavý proud, pozná pilot stoupání podle tlaku do zadnice a po chvíli ukáže stoupání i !href variometr eror: not found!. Pilot modelu pozná termiku podle stoupání modelu. Dojde-li však ke stoupání přitažením kniplu, variometr nerozezná, že to není skutečný stoupák. Říká se tomu „kniplová termika“. Existují variometry, které to umí rozlišit – Kompenzace totální energie. 
Kompozit Obecně materiál složený ze dvou materiálů odlišných mechanických vlastností 
Konektor samec  Zástrčka. Konektor s kolíky. 
Konektor samice  Zásuvka. Konektor se zdířkami (otvory). 
Kýlovka nepohyblivá část svislých ocasních ploch 
L  
Lepit natupo Neznamená to lepit bez přemýšlení. Znamená to bezchlopňové lepení, kdy se díl podlepí a nalepí podlepenou hranou na model
Letadlo  Zařízení způsobilé létat v atmosféře nezávisle na zemském povrchu 
Letoun Motorové letadlo těžší vzduchu, u něhož je vztlak potřebný k letu vyvozován aerodynamickými silami 
Letový mod  V různých letových fázích modelu by se hodilo různé nastavení chování řízení modelu. Příkladem může být různé nastavení citlivosti kormidel za letu a při přistání, u větroně různé mixování kormidel za letu v termice a pro akrobatický let atp. Pro tyto případy se používají letové mody.
Letový simulátor  Elektronický nebo mechanický systém sloužící k výcviku pilotů a členů posádek letadel a kosmických lodí pomocí simulace podmínek za letu. Účelem simulace není úplné nahrazení vlastního letového výcviku, ale zevrubné seznámení studentů s technikou před tím, než projdou drahým a potenciálně nebezpečným výcvikem na skutečném stroji. Simulace se také využívá k prověření znalostí a seznámení pilotů s novými úpravami na existujících strojích. 
Levotočivá vrtule  Vrtule, jejíž smysl otáčení je opačný než smysl otáčení hodinových ručiček 
List vrtule  Základní pracovní část vrtule s aerodynamicky profilovaným tvarem 
M  
Maketa Přesná zmenšená kopie skutečného motorového nebo bezmotorového letadla nebo vrtulníku. Shoda je tvarová, shoduje se povrchová úprava. 
Mixy Mix je smíchání povelů dvou (nebo více) kanálů. Například jedna klapka na křídle pracuje jako křidélko a vztlaková klapka současně. Je ovládána kanálem křídélek a vztlakových klapek současně. Více viz Mixy (mixers) 
Mixy Mix je smíchání povelů dvou (nebo více) kanálů. Například jedna klapka na křídle pracuje jako křidélko a vztlaková klapka současně. Je ovládána kanálem křídélek a vztlakových klapek současně. 
Mode ovládání Rozložení funkcí na kniplech vysílače. Známe Mode 1, 2, 3, 4. 
Modely dodávané     ‚v rozsypu‘ Jsou modely vhodné pro zkušené modeláře vyznávající klasické postupy. Stavebnice obsahuje stavební materiál (balzu, překližku, drobné vybavení) a podrobnou dokumentaci ke stavbě. Samotnou stavbu modelu pak provádí modelář sám.
Motor se žhavicí svíčkou – žhavík Motor se žhavicí svíčkou je ten, který využívá k zážehu trvale žhavený prvek.
N  
Neproporcionální Pojem se používá u označení kanálů vysílače. Neproporcionální je takový kanál, kde vysílač umí nastavovat servo jen do dvou poloh – například ovládání zatahování podvozku.
Nezarušitelné RC soupravy s frekvencí 2,4 GHz V poslední době je velký trend přecházet na RC soupravy pracující v pásmu 2,4 GHz, které se běžně využívá například pro přenos internetu, tzv. WiFi. Toto pásmo je takzvané ‚volné‘, není přesně vymezena jen pro přenos internetu nebo pro ovládání RC modelů. Nicméně díky rozdílnému kódování přenosu dat a šifrování komunikace nedochází k žádnému rušení mezi anténami pro přenos dat a RC soupravami. U RC souprav pracujících na frekvenci 2,4 GHz už také není potřeba řešit možné vzájemné rušení mezi jednotlivými modeláři pracujícími na této frekvenci, o to se dokáže postarat sama ‚inteligentní‘ elektronika vysílače a přijímače. Nicméně je zde jiné omezení. Tuto technologii pro RC modely nezávisle na sobě vyvíjí různé firmy a jejich produkty nejsou vzájemně kompatibilní! Takže například pro vysílač Spektrum DX7 nemůžete použít přijímač Futaba Fast, přestože oba systémy pracují na frekvenci 2,4 GHz.
Nosná plocha  Část draku vytvářející při letu rozhodující podíl vztlaku 
O  
Objem motoru  Objem motoru je objem vypočtený z průměru válce a jeho zdvihu. U modelářských motorů se udává k kubických (krychlových) centimetrech – jednotka ccm nebo cm3. U velkých motorů se objem udává v litrech.
Objem motoru  Je objem vypočtený z průměru válce a jeho zdvihu. U modelářských motorů se udává k kubických (krychlových) centimetrech – jednotka ccm nebo cm3. U velkých motorů se objem udává v litrech.
Ovladatelnost  Je schopnost udržet letoun v ustálených přímočarých letech s pomocí řídících orgánů 
P  
Park-flyer  Model poháněný elektromotorem určený k létání venku za klidného bezvětrného počasí. 
Patina Dalo by se říci soubor různých technik, které se vytváří na modelu pro rozbití jednotvárnosti povrchu. Patří sem preshading, zesvětlení ploch, postshading, napouštění spár, drybrush, provozní opotřebení a podobně.
Pístový motor Motor, jehož energie se získává spalováním nebo expanzí plynné směsi působící na jeden nebo více pístů
s vratným nebo rotačním pohybem.
Plošné zatížení Při použití pravidel o plošném zatížení je zatížení definováno jako hmotnost v gramech na jeden čtvereční
decimetr povrchové plochy
Podélná stabilita  Představuje schopnost letadla udržovat stálý režim letu, bez zásahu do řízení 
Polára Grafické znázornění závislosti součinitele vztlaku na součiniteli odporu 
Polomaketa Zmenšená kopie skutečného motorového nebo bezmotorového letadla nebo vrtulníku. Shoda je tvarová, shoduje se povrchová úprava, ale na modelu nejsou provedeny všechny detaily tak jako na skutečném letadle. 
Postshading Jedná se o techniku, která se provádí pomocí stříkací pistole a velmi silně zředěné barvy. Pro vytvoření vyšisovaného povrchu se zpravidla používá základní kamuflážní odstín zesvětlený například bílou nebo žlutou barvou. Vedle zesvětlování středů panelů, se také dá použít postshading na stínování záhybů a koutů různými mixy hnědočerných a černých silně naředěných odstínů barev. Podrobný článek je zpracovaný na TOMTO linku.
Pravotočivá vrtule  Vrtule, jejíž smysl otáčení je souhlasný s otáčením hodinových ručiček 
Preshading Tzv předstínování. Většinou se provádí stříkací pistolí, kdy se přes spáry paneláže nastříkají zpravidla šedočerné linky, které po přestříkání kamuflážní barvou vytvoří jakoby plynulé stíny od linky paneláže do ztracena. Jedná se o poměrně zásadní krok při tvorbě tzv. patiny letadla.
Profil křídla  Tvar podélného řezu křídla. 
Proporcionální Pojem se používá u označení kanálů vysílače. Proporcionální je takový kanál, kde výchylka na servu je přímo úměrná výchylce ovladače vysílače (například kniplu).
Provozní opotřebení  Jedná se o různé techniky, které na modelu navodí dojem olétanosti letadla, například ošlapání na kov, ošpinění povrchu úniky provozních kapalin, zabahnění podvozku, zaprášení povrchu a podobně.
Průměr vrtule  Průměr válce souosého s vrtulí, dotýkajícího se špiček listů 
R  
Rádiem řízený let Let, při němž je model aerodynamicky ovládán řídicí plochou(ami) polohově, směrově a výškově, pilot
stojí na zemi a používá rádiové řízení RC.
Raketový model (Kosmický model ) „Raketový model“ je létající model, který vzlétá bez využití aerodynamického vztlaku k překonání zemské přitažlivosti; je poháněn modelářským raketovým motorem; obsahuje zařízení pro bezpečný návrat na zem ve stavu dovolující další let; je zhotoven převážně z nekovových dílů.
Raketový motor – modelářský  „Modelářský raketový motor“ je reaktivní raketový motor na tuhou pohonnou hmotu , ve které
jsou všechny chemické složky hořlavé povahy předem smíchány a připraveny k použití.
Reaktivní motor Motor, jehož energie se získává spalováním tuhého, kapalného nebo plynného paliva, anebo expanzí
plynné směsi působící na rotující nebo pulzující člen. Pro modely letadel poháněné reaktivními motory platí
následující doplňující charakteristiky:
Vnější průměr spalovací komory nejvýše 80 mm.
Reynoldsovo číslo  Poměr součinu rychlosti proudění a vztažné délky obtékaného tělesa ke kinematické vazkosti prostředí 
S  
Samozápalný motor Samozápalný motor je ten, v němž se náplň zapaluje pouze účinkem stlačení. Motor může být vybaven mechanismem určeným pro regulaci stlačení, když je motor v chodu.
Shock-flyer  Model poháněný elektromotorem určený k létání 3D akrobacie. Rozpětí cca 0.8 m, hmotnost do 150g bez akumulátoru. Létá se s ním venku i v hale. Vyroben bývá z desek z pěnového plastu. Trup je zpravidla jen stínový. 
Slow-flyer  Poháněný elektromotorem určený k létání venku za klidného bezvětrného počasí. 
Směrovka Pohyblivá část svislých ocasních ploch 
Stabilizátor Pevná část vodorovných ocasnách ploch 
Startbox Bedna, ve které je uložen akumulátor pro žhavení svíčky motoru, elektrický startér, nářadí a náhradní díly. Používají ji piloti motorových modelů. 
Stavitelná vrtule  Vrtule, jejíž listy se mohou ve vrtulové hlavě pootáčet kolem vlastní osy a tím měnit úhel nastavení listů 
Svislé ocasní plochy  SOP, svislé plochy, jak nepohyblivé tak i pohyblivé (kormidla) 
Šmirgl Slangový výraz pro brusný papír nebo brusné plátno. 
Šprajc Slangový výraz pro silný stoupavý proud. 
T  
Tah vrtule  Složka aerodynamické síly vrtule ve směru osy otáčení 
Tažná vrtule  Vrtule umístěná vzhledem ke směru pohybu letadla před motorem 
Termika Termika je jev v ovzduší, kdy teplejší vzduch stoupá v chladnějších masách vzduchu. 
Tixotropní Nestékavý na svislých plochách. 
Tlačná vrtule  Vrtule umístěná vzhledem ke směru pohybu letadla za motorem 
Trakční akumulátor  Trakční olověný akumulátor snáší hlubší vybití než běžný akumulátor montovaný do automobilů. Má větší vnitřní odpor. 
Trimování  Trimováním se provádí změna nastavení neutrální polohy kormidel. Trimování se provádí kvůli požadavku na změnu režimu letu (rychleji/klesání – pomaleji/stoupání), při změně konfigurace letadla (klapky, podvozek), při změně těžiště (přečerpávání paliva, pohyb nákladu – třeba parašutistů), při poruše (nesymetrické zastavení motoru) atp.  
Trimy Ovladač každého RC modelu je vybaven tzv. trimy. Po vybalení není model obvykle seřízený a je potřeba ho „dotrimovat“. Například – po vybalení letí RC model sám lehce vlevo – trimovacím šoupátkem u páčky, kterou řídíme směr letu na ovladači, je potřeba hýbnout trimem lehce doprava (stejný efekt, jako bychom drželi tuto páčku lehce vpravo) – směr vrtulníku se poté narovná a po puštění všech páček do středové polohy model sám letí rovně. 
0  
Úhel nastavení křídla  Úhel mezi vztažnou tětivou křídla a směrem podélné osy letounu 
Úhel nulového vztlaku  Úhel náběhu křídla, při němž vztlak je roven nule 
Upoutaný let – upoutaný model Let, při němž je model letadla aerodynamicky ovládán řídicími plochami polohově a výškově. Pilot stojí
na zemi a řídí model jedním nebo více neprůtažnými dráty nebo lanky přímo připojenými k modelu. Je
povoleno použít zařízení, jimiž se lanka drží v ruce nebo upevní na středový pylon. Během vzletu a letu
se nesmí použít žádný jiný způsob ovládání modelu nebo motoru kromě ovládání prostřednictvím lanka
nebo lanek.
V  
Variometr Variometr je přístroj, který měří rychlost klesání nebo stoupání letadla.
Větroň Bezmotorové letadlo těžší vzduchu, schopné využívat stoupavých vzdušných proudů k získávání výšky letu 
Volný let – volný model Let, v jehož průběhu neexistuje žádné fyzické spojení mezi modelem letadla a soutěžícím nebo jeho
pomocníkem. Rádiem ovládané funkce jsou povoleny, jen pokud je to výslovně uvedeno v pravidlech
pro danou kategorii. Uzavřený řídicí systém s aktivními čidly a funkčními aerodynamickými ovládacími
prvky není povolen s výjimkou řízení v kategorii F1E.
Vysílací kanál, krystal Koupí vysílače na nějaké konkrétní frekvenci a s určitou modulací si určujete jen ‚rozsah‘ kanálů, kde bude vaše RC aparatura pracovat. Na této frekvenci ale může najednou fungovat více vysílačů aniž by se rušily. To zajišťuje právě instalace stejného krystalu do vysílače a přijímače. Na stejné frekvenci a kanále může na jednom místě pracovat vždy jen jedna RC souprava, pokud by se jich spustilo více, tak se budou navzájem rušit bez ohledu na to jaký má kdo typ modulace. Typ modulace má jen vliv na to, jak která RC aparatura pracuje ‚čistěji‘. Při modulaci FM není problém aby měli dvě RC soupravy zvolené kanály s čísly těsně vedle sebe, při AM modulaci je doporučeno z důvodů možného rušení mít mezi kanály alespoň jeden volný.
W  
Wash Tzv napouštění, popřípadě rozmytí například silně naředěných olejových barev na povrch celého modelu. Napouštění je pak šetrnější technika, která se používá hlavně na pouštění řídkých například olejových nebo vodou ředitelných barev do negativního rytí modelu a do záhybů žeber například v kokpitu, popřípadě v podvozkových a zbraňových šachtách.
Z  
Zadekováno Slangový výraz pro zataženou oblohu – souvislou vrstvu oblačnosti.
Zatáčení  Otáčení letadla kolem jeho normálné osy
převzato z RC-profi model


Komentáře jsou uzavřeny.